home page o nas sluzby ceny za sluzby kontakt
 

Ceny za služby v oblasti verejného obstarávania

Ceny za naše služby v oblasti verejného obstarávania sa odvíjajú od povahy poskytnutých služieb. V zásade sa určujú v závislosti od jedného z týchto faktorov alebo ich kombinácie:

- rozsahu poskytovaných služieb
- náročnosti verejného obstarávania
- predpokladanej ceny predmetu obstarávania
- časovej náročnosti poskytovaných služieb

 

Ceny za služby v oblasti eurofondov

Ceny poskytovania služieb v oblasti získavania prostriedkov
z eurofondov sa odvíjajú od povahy poskytnutých služieb a závisia od jedného z týchto faktorov alebo ich kombinácie:

- rozsahu poskytovaných služieb
- časovej náročnosti poskytovaných služieb
- celkovej hodnoty projektu
- podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Všetky ceny sú určené dohodou a s prihliadnutím na konkrétne
špecifiká poskytovanej služby a klienta.
Ceny sú s klientom dohodnuté okamihom podpisu zmluvy
a sú presne vyčíslené alebo je určený spôsob ich výpočtu.