home page about us services prices contact
 

 

 

 

 

 

IČO: 44 065 094 DIČ: 2022579482, IČ DPH: SK2022579482
Bankové spojenie: ČSOB 4006179134/7500
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 51381/B

 
 

Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 55 56 70 07
Mobil: +421 908 464 595
E-mail: info@tendrex.sk
www.tendrex.sk