home page o nas sluzby ceny za sluzby kontakt
   
square

Poskytujeme konzultácie a odborné poradenstvo týkajúce sa možností spolufinancovania Vášho zámeru/projektu z fondov Európskej únie.

 
square

Zabezpečíme profesionálne vyplnenie formulára Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kompletizáciu jej všetkých povinných príloh tak, aby Váš projektový zámer nebol vylúčený pre formálne a obsahové nedostatky.

 
square

Prevezmeme za Vás komunikáciu s Riadiacimi orgánmi od podania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok až po výber projektu a podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnom príspevku.

 
   
square

Zabezpečíme implementačnú fázu projektu – komplexne sme schopní podľa želaní našich klientov zabezpečiť všetky služby nutné na úspešnú a bezproblémovú realizáciu projektov. Od výberu dodávateľov prostredníctvom procesu verejného obstarávania (verejnej obchodnej súťaže), cez projektový manažment a monitoring fyzického pokroku realizácie projektov až po komunikáciu s Riadiacimi orgánmi.

 
square

Zabezpečíme alebo pomôžeme pri výbere profesionálnych spracovateľov projektovej dokumentácie v prípade, ak projekt ešte nebol spracovaný.