home page o nas sluzby ceny za sluzby kontakt
   
square

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov od prípravnej fázy, cez spracovanie súťažnej dokumentácie, realizáciu súťažnej fázy, komunikácie s uchádzačmi/záujemcami až po podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom tovarov, prác a služieb a zabezpečenie zverejnenia oznámení v publikačných nástrojoch.

 
square

Poradíme vám v problémových otázkach a nejasnostiach v konkrétnych procesoch verejného obstarávania prostredníctvom spracovania odborných stanovísk, štúdií a analýz.

 
square

Pre spoločnosti zúčastňujúce sa procesov verejného obstarávania na strane uchádzačov/záujemcov pripravíme a skompletizujeme ponuky do verejných sútaží v takej kvalite, ktorá minimalizuje riziko vylúčenia našich klientov pre obsahové a formálne nedostatky.

 
square

Prevezmeme za vás kompletné riešenie revíznych postupov – žiadostí
o nápravu, námietok a pomôžeme i úspešne absolvovať výkon kontroly Úradom pre verejné obstarávanie SR.

 
square

Spracujeme pre vašu spoločnosť žiadosť o nápravu a námietky a budeme vás zastupovať pri konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie SR.

 
square

Zabezpečíme pre vás získanie dokladov, ich kompletizáciu, vypracovanie žiadosti a vydanie potvrdenia o zápise vašej spoločnosti do Zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie SR, ktoré vám zabezpečí odbúranie zbytočných formalít pri opakovaných účastiach v procesoch verejného obstarávania.

 
square

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov poskytujeme komplexné služby pri realizácii procesov verejného obstarávania prostredníctvom úplne nového systému EVO (elektronického verejného obstarávania).

 
   
square

Pre spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť procesu EVO na strane uchádzačov/záujemcov zabezpečíme spracovanie ponúk alebo poradenstvo pri ich spracovaní tak, aby boli zo strany verejného obstarávateľa/obstarávateľa akceptované.

 
square

Pre vašu spoločnosť alebo organizáciu zabezpečíme v prípade záujmu odborný seminár na rôzne témy z oblasti verejného obstarávania.

 
square

Zabezpečíme pre vás získanie dokumentov od bánk, poisťovní a štátnych úradov, potrebných pre úspešnú účasť vo verejnom obstarávaní.

 
square

Budeme uskutočňovať monitoring vyhlásených domácich a zahraničných tendrov a informovanie vašej spoločnosti o tých verejných súťažiach,
v ktorých by mohla byť uchádzačom/záujemcom.